Promocje

Projekt zbiornika dla Biogazowni w cenie.

0000-10-11

Projekt budowlany zbiornika w cenie zbiornika - W przypaku realizacji zbiornika przez naszą firmę zwracamy koszt projektu

OFERTA

Strona główna OFERTA WYKONAWSTWO biogazownie

biogazownie

Nowym, jeszcze nie rozpowszechnionym źródłem energii, jest energetyczne przetworzenie organicznego materiału resztkowego w biogazowniach. Odpady te pochodzić mogą z róznych źródeł, np: z hodowli zwierząt (gnojówka, gnojowica, obornik), z odpadów powstałych przy produkcji artykułów spożywczych (resztki warzyw lub owoców, odpady z mleczarni) itp.

 

 Jak pozyskać energię energetyczną powstałą w wyniku przetworzenia organicznego materiału resztkowego w biogazowni?

Gnojówka jak i inne powyżej wymienione środki wpompowywane są w miarę możliwości codziennie do zbiorników a tam mieszane w określonych odstępach czasowych. W zbiornikach tych znajduję się osad czynny w którym to znajdują się bakterie takie jak w glebie torfowej czy żołądkach wołowych. Po dodaniu do tego osadu materiału organicznego takich jak gnojówka, gnojowica czy reszki potraw, mikroorganizmy ulegają organicznemu rozkładowi . W wyniku fermentacji powstaje biogaz o wysokiej zawartości metanu. W gospodarstwie przy obsadzie inwentarza zwierzęcego od 30 do 50 DJP  dającym codziennie ok. 0,75 m³ środków organicznych, powstaje ok. 200m³ biogazu.
Zgromadzony  w zamkniętych szczelnie zbiornikach biogaz, zostaje doprowadzony do silnika gazowego. Z kolei ten napędza generator produkujący energię elektryczną. Z 1 m³ biogazu pozyskać można 1 KWh prądu. Oznacza to, że rolnik w wyżej wymienionym przykładzie, uzyskać może codziennie 200 KWh energii elektrycznej.  Biogazownie są zatem znakomitą inwestycją dla rolników, którzy posiadają własną gnojowicę i mogą do niej dodawać odpady z okolicznych zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego.