Promocje

Projekt zbiornika dla Biogazowni w cenie.

0000-10-11

Projekt budowlany zbiornika w cenie zbiornika - W przypaku realizacji zbiornika przez naszą firmę zwracamy koszt projektu

OFERTA

Strona główna OFERTA WYKONAWSTWO silosy na kiszonki

silosy na kiszonki


W swojej ofercie z grupy silosów płaskich posiadamy:
silosy przejazdowe składające się z płyty dennej i dwóch ścian oporowych,
silosy komorowe składające się z płyty dennej i co najmniej trzech ścian oporowych,
silosy w postaci płyty do zakiszania posiadają tylko płytę denną. 


Płyty denne silosów są tak ukształtowane aby soki kiszonkowe spływały do szczelnych zbiorników, które poddane neutralizacji można wykorzystywać do celów rolniczych. 
   Integralną częścią każdego z silosów są zbiorniki na soki kiszonkowe. Konstrukcja naszych silosów gwarantuje szczelność przed przedostawaniem się soków kiszonkowych do gleby. Osiagamy to między innymi przez zastosowanie betonów szczelnych klasy co najmniej B25, odpowiednio zagęszczonych, oraz stosowanie odpowiednich taśm dylatacyjnych. W naszych silosach nie ma potrzeby dodatkowego zabezpieczania środkami hydroizolacyjnymi betonowych  powierzchni stykających się z zakiszanym materiałem.