Promocje

Projekt zbiornika dla Biogazowni w cenie.

0000-10-11

Projekt budowlany zbiornika w cenie zbiornika - W przypaku realizacji zbiornika przez naszą firmę zwracamy koszt projektu

OFERTA

Strona główna OFERTA WYKONAWSTWO technologia

technologia budowy zbiorników żelbetowych

  

 PRACE ZIEMNE

   Po wytyczeniu miejsca lokalizacji zbiornika przez geodetę przystępujemy do przygotowania terenu pod budowę. Pierwszą czynnością jest zebranie warstwy humusu, który może, a nawet powinien zostać wykorzystany rolniczo w obrębie gospodarstwa poprzez rozplantowanie go na terenach mniej urodzajnych. Średnica wykopu zależna jest od rodzaju gruntu. W celu zachowania bezpieczeństwa pracujących w wykopie robotników należy zachować odpowiednie nachylenia skarp w celu zabezpieczenia przed obrywaniem się gruntu. Dodatkowo trzeba zwiększyć średnicę wykopu o przestrzeń roboczą mogącą zapewnić swobodne poruszanie się ludzi wokół wykonywanego zbiornika. Głębokość wykopu powinna być odpowiednio większa od wysokości zbiornika, gdyż należy doliczyć jeszcze warstwy podsypki piaskowej oraz podkładu betonowego. Po wyrównaniu dna wykopu przystępujemy do wykonania podsypki piaskowej. Jej grubość zależna jest od warunków gruntowych na jakie napotkamy na dnie wykopu. Przeciętnie waha się pomiędzy 10 cm a 20 cm. Po naniesieniu poziomów oraz wytyczeniu środka zbiornika piasek jest rozplantowywany a następnie zagęszczany. Urobek z wykopu powinien zostać odwieziony, należy jednak pamietać aby zostawić odpowiednią ilość potrzebną do późniejszego obsypania zbiornika. Bardzo poważnym, często spotykanym problemem jest wysoki poziom wód gruntowych. Najefektywniejszą metodą odwodnienia terenu jest zastosowanie igłofiltrów, które powinnny zostać zainstalowane odpowiednio wcześniej przed planowanym terminem rozpoczęcia robót ziemnych. Jeżeli jednak woda nie nachodzi zbyt intensywnie czasami wystarczy zastosować zwykłe pompy, które będą na bieżąco wypompowywać nachodząca wodę z wykopu. 

PODKŁAD Z "CHUDEGO BETONU"

   Wykonanie podbetonu ma na celu zapewnienie prawidłowego ułożenia zbrojenia oraz zwiększa żywotność zastosowanej stali poprzez zwiększenie otulenia betonem. Pozwala również wypoziomować wstępnie dno zbiornika. Podbeton może być wykonywany z betonów niższych klas takich jak C 8/10 (B10). Zalecana grubość podbetonu to 10 cm. Może być wykonywany metodą "na mokro", czyli gotowa mieszanka betonowa dostarczana jest na plac budowy betonowozem, a następnie rozprowadzana po przygotowanej powierzchni i zagęszczana listwą wibracyjną. Natomiast przy zastosowaniu suchego betonu zagęszczanie odbywa się przy pomocy zagęszczarki. Zastosowanie suchego betonu zalecane jest w sytuacji gdy mamy do czynienia niestabinym gruntem (woda) gdyż przyczynia się w znacznym stopniu do utwardzenia i osuszenia podłoża. Poza tym otwarty czas pracy takiej mieszanki jest znacznie dłuższy co pozwala na dokładniejsze wypoziomowanie podkładu. Beton rozprowadza się  na powierzchni odpowiednio większej od średnicy dna zbiornika gdyż znacznie ułatwia to dalsze prace montażowe. 

   ZBROJENIE

  Przy pojektowaniu zbiorników korzystamy z najnowszych programów do obliczania statyki. Możemy mieć pewność że nasze konstrukcje są zdolne do przeniesienia założonych obciążeń. O ile w przypadku zbiorników otwartych nasz zbiornik obciążony będzie głównie wypełniającą go cieczą oraz naporem gruntu (przy zabiornikach niezagłębionych również parciem wiatru), tak przy projektowaniu zbiorników zamkniętych przejazdowych decydującym czynnikiem jest obciążenie użytkowe. Często zdarza się, że gospodarstwa rolne, bądź firmy posiadają ograniczoną przestrzeń, stąd też nie ma żadnych przeciwskazań aby taki zbiornik został zlokalizowany na ciągu komunikacyjnym. Zdajemy sobie sprawę, że trudno jest przewidzieć jaki sprzęt w przyszłości będzie się poruszał po Waszym terenie, stąd też przy projektowaniu zakładamy maksymalne obciażenia przewidziane przez aktualnie obowiązujące normy budowlane.

   Często zdarza się, że wykonawcy bagatelizują sprawę zbrojenia płyty dennej dając tylko jedną warstwę zbrojenia co jest bardzo poważnym błędem i w konsekwencji może zaważyć na szczelności zbiornika.Trzeba pamiętać, że obciążenia na płytę denną zbiornika działają zarówno z góry (obciążenia użytkowe) jak i z dołu (odpór gruntu). Zastosowanie zbrojenia w dwóch warstwach pozwala zapewnić płycie dennej zbiornika odpowiednią nośność na wszystkich kierunkach pracy. Zachowanie prawidłowej intensywności zbrojenia powinno zabezpieczyć również nasz zbiornik przed powstaniem rys skurczowych, które przy nieprawidłowym zbrojeniu, na etapie wiązania betonu mogą się pojawić. Im wyższa klasa betonu, tym większe prawdopodobieństwo powstania takich rys. Inną rzeczą na którą trzeba zwrócić uwagę jest zachowanie odpowiedniego otulenia betonem zastosowanego zbrojenia. Powinno ono zagwarantować ochronę stali przed korozją. Uzyskujemy to poprzez zastosowanie wkładek dystansowych o odpowiedniej wysokości. Odpowiednio dobrane zbrojenie powinno zapewnić nie tylko spełnienie warunków nośności, ale również użytkowalności, czyli określonych w normach, granicznych ugięć oraz szerokości rys. Zbyt duże zarysowanie płyty stropowej może spowodować przyspieszoną korozję stali, a tym samym spadek nośności konstrukcji. Zbrojenie stosowane w naszych zbiornikach gwarantuje spełnienie wszystkich w.w. wymagań.  Warto zwrócić uwagę, że większość gotowych projektów dostępnych na rynku nie spełnia obowiązujących norm budowlanych.

SZCZELNOŚĆ ZBIORNIKA

  Jednym z głównych warunków prawidłowego funkcjonowania zbiornika jest zapewnienie jego wieloletniej szczelności. Najbardziej newralgicznym punktem jest miejsce połączenia płyty dennej ze ścianą pionową zbiornika. Aby to zagwarantować konieczne jest zastosowanie specjalnych taśm uszczelniających. Muszą się one charakteryzować elastycznością, szczelnością, odpornością na działanie wody, kwasów organicznych i nieorganicznych, roztworów soli i ługów oraz wykazywać odpowiednią wytrzymałość na proces starzenia w warunkach naturalnych. Zakładana jest ona na obwodzie ściany zbiornika na etapie betonowania płyty dennej. Aby zapewnić maksymalną szczelność należy zachować odpowiednie długości zakładów. 

DESKOWANIE ZBIORNIKA

   Posiadamy własne zestawy deskowań stalowych do zbiorników okrągłych. Zaletą naszych deskowań jest szybkość montażu, oszczędność materiału oraz mozliwość uzyskania maksymalnej szczelności zbiorników. Dzięki stabilnej konstrukcji płyt szalunkowych i systemowi rozpór płaszcz wewnętrzny i zewnętrzny nie wymaga połączeń bezpośrednich. Ściany po rozszalowaniu są gładkie i nie wymagają uszczelniania otworów, jak to ma miejsce w przypadku większości innych typów szalunków. Deskowania jakimi dysponujemy, umożliwiają budowę zbiorników o średnicy wewnętrznej co 0,25 m i wysokości co 1,0 m. Dzięki zastosowanej przez nas technologii deskowania, cykl budowy takiego zbiornika nie przekracza 7 dni.

BETON 

  Uzyskanie odpowiednich parametrów betonu zależy od wielu czynników, przy zapewnieniu których jesteśmy zagwarantować długoletnią trwałość naszych konstrukcji. Jednym z podstawowych jest prawidłowo dobrana klasa betonu. Poza wytrzymałością powinna ona również zapewnić wodoszczelność oraz mrozoodporność obiektu. Bardzo ważnym elementem technologii betonowania jest prawidłowe zagęszczenie mieszanki betonowej. Powoduje ono usunięcie zgromadzonego podczas procesu mieszania powietrza, co ma bardzo duży wpływ na szczelność betonu oraz pozwala na dokładniejsze otulenie zbrojenia. Uzyskujemy to poprzez wibrowanie betonu listwami wibracyjnymi oraz wibratorami buławowymi. Często popełnianym przez wykonawców błędem jest "przewibrowanie" betonu, co powoduje rozwarstwienie frakcji mieszanki betonowej, a co za tym idzie spadek wartości użytkowych betonu. Dysponując wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie, możemy zagwarantować, że nasz beton będzie ułożony zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

   Nie wolno również zapominać o pielęgnacji betonu. Przy zaistnieniu niekorzystnych warunków pogodowych (słońce, silny wiatr) może dojść do sytuacji w której woda potrzebna do prawidłowego związania mieszanki betonowej odparuje. Aby tego uniknąć konieczne jest systematyczne nawilżanie powierzchni. Beton do budowy naszych obiektów bierzemy zawsze z renomowanych betoniarnii, dzieki czemu możemy zagwarantować wysoką jakość wykonywanej inwestycji. Do dokumentacji budowy dołączamy zawsze niezbędne certyfikaty jakości betonu. Dzięki wysokiej jakości wykonania oraz stosowaniu wysokich klas betonu powierzchnie naszych zbiorników nie wymagają już żadnych dodatkowych czynności zabezpieczajacych takich jak np. pokrywanie środkami hydroizolacyjnymi.