Promocje

Projekt zbiornika dla Biogazowni w cenie.

0000-10-11

Projekt budowlany zbiornika w cenie zbiornika - W przypaku realizacji zbiornika przez naszą firmę zwracamy koszt projektu

OFERTA

Strona główna OFERTA WYKONAWSTWO

zbiorniki otwarte

W zależnosci od wymagań inwestora oraz warunków gruntowych wykonujemy zbiorniki otwarte częściowo lub całkowicie zagłębione w gruncie

technologia budowy zbiorników żelbetowych

prezentacja technologii budowy zbiorników żelbetowych

biogazownie

Energia elektryczna z biogazowni

zbiorniki na wodę

Nasze zbiorniki spełniające rygorystyczne normy odnośnie szczelności oraz jakości wykonanania, mają szerokie zastosowanie przy magazynowaniu wody.

silosy wieżowe

Silosy wieżowe na wióry drzewne i trociny, zboże, materiały sypkie i ciekłe bądź do przechowywania kiszonek.

silosy na kiszonki

Analiza i rozwiązania konstrukcyjno-budowlane silosów i magazynów na pasze objętościowe

zbiorniki dla oczyszczalni ścieków

Cylindryczne zbiorniki monolityczne jako elementy oczyszczalni ścieków, muszą spełniać najwyższej jakości kryteria wykonania.

zbiorniki zamknięte

Wykonujemy zbiorniki zamknięte przejazdowe o dopuszczalnym obciążeniu stropu 11,5 kN/m2 oraz zbiorniki zamkniete nieprzejazdowe.